[Све вести]
 
30.05.2011.
Израда пројектне документације за објекте у поступку легализације

ЈП "Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин" врши израду геодетске и пројектне документације за објекте у поступку легализације:

    * пројекат изведеног објекта

    * технички ... Наставак вести


Одржавање јавних путева и сигнализација
Грађевинско земљиште и уређење јавних површина
Јавна расвета

Кључна реч
 
 

Да ли сте задовољни изгледом сајта Дирекције?
.nr-data   vetar EUM.info =
  pritisak .info =